Jesaja 11

11
1
Telningen från Isais rot och hans fridsrike.
Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt. 2  Och på honom skall HERRENS      Ande vila,  vishets och förstånds Ande,  råds och starkhets Ande,  HERRENS kunskaps      och fruktans Ande. 3  Han skall hava sitt välbehag i HERRENS fruktan;  och han skall icke döma efter som ögonen se  eller skipa lag efter som öronen höra. 4  Utan med rättfärdighet skall han döma de arma  och med rättvisa skipa lag      åt de ödmjuka på jorden.  Och han skall slå jorden      med sin muns stav,  och med sina läppars anda      döda de ogudaktiga. 5  Rättfärdighet skall vara bältet      omkring hans länder  och trofasthet bältet      omkring hans höfter. 6  Då skola vargar bo tillsammans med lamm  och pantrar ligga tillsammans med killingar;  och kalvar och unga lejon      och gödboskap skola sämjas tillhopa,  och en liten gosse      skall valla dem. 7  Kor och björnar skola gå och beta,  deras ungar skola ligga tillhopa,  och lejon skola äta halm      likasom oxar. 8  Ett spenabarn skall leka      invid en huggorms hål  och ett avvant barn sträcka ut sin hand      efter basiliskens öga. 9  Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra      vad ont och fördärvligt är,  ty landet skall vara fullt      av HERRENS kunskap,  likasom havsdjupet är fyllt av vattnet. 10Och det skall ske på den tiden att hednafolken skola söka telningen från Isais rot, där han står såsom ett baner för folken; och hans boning skall vara idel härlighet. 11Och HERREN skall på den tiden ännu en gång räcka ut sin hand, för att förvärva åt sig kvarlevan av sitt folk, vad som har blivit räddat från Assyrien, Egypten, Patros, Etiopien, Elam, Sinear, Hamat och havsländerna. 12  Och han skall resa upp ett baner för hednafolken  och samla Israels fördrivna män;  och Juda förskingrade kvinnor skall han hämta  tillhopa från jordens fyra hörn. 13  Då skall Efraims avund upphöra  och Juda ovänskap bliva utrotad;  Efraim skall ej hysa avund mot Juda,  och Juda icke ovänskap mot Efraim. 14  Men såsom rovfåglar skola de slå ned      på filistéernas skuldra västerut,  tillsammans skola de taga byte      av österlänningarna;  Edom och Moab      skola gripas av deras hand,  och Ammons barn      skola bliva dem hörsamma. 15  Och HERREN skall giva till spillo      Egyptens havsvik  och lyfta sin hand      mot floden i förgrymmelse;  och han skall klyva den i sju bäckar  och göra så, att man torrskodd kan gå däröver. 16  Så skall där bliva en banad väg      för den kvarleva av hans folk,      som har blivit räddad från Assur,  likasom det var för Israel      på den dag då de drogo upp      ur Egyptens land.

Nu markerat:

Jesaja 11: SVEN

Märk

Dela

Kopiera

None

Vill du ha dina höjdpunkter sparade på alla dina enheter? Registrera dig eller logga in

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy