Hebreerbrevet 10:6

Hebreerbrevet 10:6 SVEN

i brännoffer och syndoffer fann du icke behag.
SVEN: Svenska 1917
Dela