Hebreerbrevet 10:34

Hebreerbrevet 10:34 SVEN

Ty I haven delat de fångnas lidanden och med glädje underkastat eder att bliva berövade edra ägodelar. I vissten nämligen att I haven en egendom som är bättre och bliver beståndande.
SVEN: Svenska 1917
Dela