Hebreerbrevet 10:33

Hebreerbrevet 10:33 SVEN

och dels själva genom smälek och misshandling bleven gjorda till ett skådespel för världen, dels leden med andra som fingo genomgå sådant.
SVEN: Svenska 1917
Dela