Hebreerbrevet 10:30

Hebreerbrevet 10:30 SVEN

Vi veta ju vem han är som sade: »Min är hämnden; jag skall vedergälla det», och åter: »Herren skall döma sitt folk.»
SVEN: Svenska 1917
Dela