Hebreerbrevet 10:29

Hebreerbrevet 10:29 SVEN

huru mycket svårare straff tron I icke då att den skall anses värd, som förtrampar Guds Son och aktar förbundets blod för orent -- det i vilket han har blivit helgad -- och som smädar nådens Ande!
SVEN: Svenska 1917
Dela