Hebreerbrevet 10:22

Hebreerbrevet 10:22 SVEN

så låtom oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete, och till kroppen tvagna med rent vatten.
SVEN: Svenska 1917
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 10:22