Hebreerbrevet 10:11

Hebreerbrevet 10:11 SVEN

Och alla andra präster stå dag efter dag i sin tjänst och frambära gång på gång enahanda offer, som dock aldrig kunna borttaga synder
SVEN: Svenska 1917
Dela