Hebreerbrevet 10:10

Hebreerbrevet 10:10 SVEN

Och i kraft av denna »vilja» hava vi blivit helgade, därigenom att Jesu Kristi »kropp» en gång för alla har blivit offrad.
SVEN: Svenska 1917
Dela