1 Korinthierbrevet 10:5

1 Korinthierbrevet 10:5 SVEN

Men de flesta av dem hade Gud icke behag till; de blevo ju nedgjorda i öknen.
SVEN: Svenska 1917
Dela