1 Korinthierbrevet 10:3

1 Korinthierbrevet 10:3 SVEN

alla åto de samma andliga mat
SVEN: Svenska 1917
Dela