1 Korinthierbrevet 10:24

1 Korinthierbrevet 10:24 SVEN

Ingen söke sitt eget bästa, utan envar den andres.
SVEN: Svenska 1917
Dela