Daniel 5:27

Daniel 5:27 SFB98

"Tekel" betyder: Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela