Brevet till Titus 3:13

Brevet till Titus 3:13 SFB98

Juristen Zenas och Apollos skall du utrusta ordentligt, så att de inte saknar något.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela