Brevet till Titus 1:9

Brevet till Titus 1:9 SFB98

Han skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela