Brevet till Titus 1:15

Brevet till Titus 1:15 SFB98

För de rena är allting rent, men för de orena, för dem som inte tror, är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela