Brevet till Titus 1:1

Brevet till Titus 1:1 SFB98

Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till gudsfruktan
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela