Romarbrevet 10
SFB98

Romarbrevet 10

10
1Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta. 2 Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. 3 De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 4 Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.
5Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: "Den människa som håller lagen skall leva genom den".#3 Mos 18:5. 6 Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: "Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen?" #5 Mos 30:12f. - det vill säga för att hämta ner Kristus - 7 eller: "Vem skall fara ner i avgrunden?" - det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. 8 Vad säger den då? "Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta", nämligen trons ord som vi predikar. 9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren#Jesus är Herren NT tillskriver Jesus det högsta gudomliga namnet, Herren (hebr. JHVH). och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger:"Ingen som tror på honom skall stå där med skam".#Jes 28:16. 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. 13 Ty"var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst".#Joel 2:32.
14Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet:"Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet".#Jes 52:7.
16Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger:"Herre, vem trodde vår predikan?"#Jes 53:1. 17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. 18 Men nu frågar jag: Har de kanske inte hört? Jo, mer än så:"Deras röst har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar".#Ps 19:5. 19 Jag frågar också: Har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose:"Jag skall väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk, mot ett folk utan förstånd skall jag väcka er vrede".#5 Mos 32:21. 20 Och Jesaja går så långt att han säger: "Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig, jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig".#Jes 65:1f. 21 Men om Israel säger han: "Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk".

Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.