Psaltaren 35:3

Psaltaren 35:3 SFB98

Drag fram spjutet och spärra vägen för mina förföljare. Säg till min själ: "Jag är din frälsning."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela