Matteusevangeliet 18:5

Matteusevangeliet 18:5 SFB98

Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela