Matteusevangeliet 18:4

Matteusevangeliet 18:4 SFB98

Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela