Matteusevangeliet 18:20

Matteusevangeliet 18:20 SFB98

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Matteusevangeliet 18:20

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Matteusevangeliet 18:20