Lukasevangeliet 18:23

Lukasevangeliet 18:23 SFB98

När mannen hörde detta, blev han djupt bedrövad, eftersom han var mycket rik.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela