Lukasevangeliet 18:19

Lukasevangeliet 18:19 SFB98

Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela