Johannesevangeliet 14:26

SFB98
Svenska Folkbibeln

26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.