Johannesevangeliet 14:26

Johannesevangeliet 14:26 SFB98

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Johannesevangeliet 14:26

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Johannesevangeliet 14:26