Hebreerbrevet 8
SFB98
8
Det nya förbundets överstepräst
1Detta är en huvudpunkt i vad vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen 2 och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet#tabernaklet Denna himmelska helgedom har sin motsvarighet i Israels flyttbara helgedom under ökenvandringen (2 Mos 40). som Herren själv har rest och inte någon människa. 3 En överstepräst blir insatt för att bära fram gåvor och offer, och därför måste Kristus också ha något att bära fram. 4 Om han nu levde på jorden vore han inte ens präst, eftersom det redan finns andra som bär fram de gåvor som lagen föreskriver. 5 De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen, enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sade: "Se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget".#2 Mos 25:40.
6Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. 7 Ty om det första förbundet#det första förbundet Dvs lagförbundet. hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra.#ett andra Dvs nådesförbundet. 8 Men Gud förebrår dem när han säger: "
Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund
med Israels hus och med Juda hus,#Jer 31:31f. "
9 "inte ett sådant som jag slöt med deras fäder den dag
jag tog dem vid handen och förde dem ut ur
Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar
i mitt förbund, brydde jag mig inte om dem,
säger Herren."
10 "Detta är det förbund som jag efter denna tid
skall sluta med Israels hus, säger Herren:
Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen
och skriva dem i deras hjärtan.
Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk."
11 "Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman,
ingen sin broder och säga: Lär känna Herren.
Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem
till den störste."
12 "Jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar,
och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg."
13När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna.
Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, LjungbyLär dig mer om Svenska Folkbibeln