Hebreerbrevet 13:12

Hebreerbrevet 13:12 SFB98

Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela