Hebreerbrevet 1
SFB98
1
Gud har talat genom Sonen
1Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.
Sonen är större än änglarna
4Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. 5 Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt:
"Du är min Son, jag har i dag fött dig"?
Eller:
"Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son"?#2 Sam 7:14, Ps 2:7.
6Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: "
Alla Guds änglar skall tillbe honom.#5 Mos 32:43, Ps 97:7.
" 7 Om änglarna säger han: "
Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor.#Ps 104:4.
" 8 Men om Sonen säger han: "
Gud, din tron står i evigheters evighet,
och rättens spira är ditt rikes spira.#Ps 45:7f. "
9 "Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet.
Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja
mer än dina medbröder.
" 10 Och: "
Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund,
och himlarna är dina händers verk.#Ps 102:26f. "
11 "De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut
som en klädnad."
12 "Som en mantel skall du rulla ihop dem,
och som en klädnad skall de bytas ut.
Men du är densamme, och dina år har inget slut.
" 13 Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: "
Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender
som en fotpall under dina fötter.#Ps 110:1. #som en fotpall under dina fötter Se not till Luk 20:43.
" 14 Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?
Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, LjungbyLär dig mer om Svenska Folkbibeln