Hesekiel 37:7

Hesekiel 37:7 SFB98

Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett rassel, och se, det blev ett sorl, och benen kom åter tillsammans, så att det ena benet fogades till det andra.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela