Hesekiel 37:5

Hesekiel 37:5 SFB98

Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela