Daniel 10:14

Daniel 10:14 SFB98

Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som skall hända ditt folk i kommande dagar, för synen syftar på framtiden."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela