Andra Timoteusbrevet 3:7

Andra Timoteusbrevet 3:7 SFB98

och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela