Andra Timoteusbrevet 3:14

Andra Timoteusbrevet 3:14 SFB98

Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Andra Timoteusbrevet 3:14