Andra Timoteusbrevet 3:1

Andra Timoteusbrevet 3:1 SFB98

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela