Petrus andra brev 3:5

Petrus andra brev 3:5 SFB98

De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela