Petrus andra brev 3:4

Petrus andra brev 3:4 SFB98

och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela