Petrus andra brev 3:18

Petrus andra brev 3:18 SFB98

Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela