Petrus andra brev 3:14

Petrus andra brev 3:14 SFB98

Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela