Petrus andra brev 3:10

Petrus andra brev 3:10 SFB98

Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela