Första Timoteusbrevet 4:9

Första Timoteusbrevet 4:9 SFB98

det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela