Första Timoteusbrevet 4:4

Första Timoteusbrevet 4:4 SFB98

Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Timoteusbrevet 4:4