Första Timoteusbrevet 4:11

Första Timoteusbrevet 4:11 SFB98

Detta skall du inskärpa och lära ut.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela