Första Timoteusbrevet 2:13

Första Timoteusbrevet 2:13 SFB98

eftersom Adam skapades först och sedan Eva.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela