Första Timoteusbrevet 1:9

Första Timoteusbrevet 1:9 SFB98

och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela