Första Timoteusbrevet 1:4

Första Timoteusbrevet 1:4 SFB98

och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela