Första Timoteusbrevet 1:2

Första Timoteusbrevet 1:2 SFB98

till Timoteus, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår Fader, och Kristus Jesus, vår Herre.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela