Första Timoteusbrevet 1:10

Första Timoteusbrevet 1:10 SFB98

för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela