Matteusevangeliet 9:25

Matteusevangeliet 9:25 B2000

Men när folket hade motats bort gick han in och tog flickans hand, och hon steg upp.
B2000: Bibel 2000
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Matteusevangeliet 9:25