Matteusevangeliet 7:9

Matteusevangeliet 7:9 B2000

Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd
B2000: Bibel 2000
Dela