Matteusevangeliet 7:18

Matteusevangeliet 7:18 B2000

Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt.
B2000: Bibel 2000
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Matteusevangeliet 7:18